Властивості бетонної суміші

Бетонна суміш – це суміш вяжучих, заповнювачів, затворителів і, при необхідності, добавок до її укладання. Властивості бетонної суміші визначають якість і властивість отриманого з неї бетону. Основними властивостями бетонної суміші є легкоукладуваність та нерозшарованість.

Легкоукладуваність — реолого-технологічній показник бетонної суміші, який характеризує здатність бетонної суміші заповнювати форму бетонованого виробу і ущільнюватися в ній під дією власної маси або механічних дій.

Легкоукладуваність бетонної суміші оцінюють рухливістю або жорсткістю.

бетон

Визначення легкоукладуваності бетонної суміші: а) прилад (конус) для визначення рухливості бетонної суміші: 1 – жорстка суміш; 2 – рухлива суміш; 3 – осідання конуса; б) прилад для визначення жорсткості бетонної суміші: 4 – схема випробування.

Рухливість (Р) – властивість бетонної суміші розтікатися під дією власної маси. Для визначення рухливості бетонної суміші служить стандартний конус. Р2 – 5-9см, Р3 – 10-15см, Р4 – 16-20см, Р5 – 21 і вище

Жорсткість (Ж) – властивість бетонної суміші розтікатися і заповнювати форму під дією вібрації.

Нерозшарованість – здатність бетонної суміші не розшаровуватися при транспортуванні, вивантаженні та укладанні.

Однією з важливих характеристик бетону є міцність, яка характеризує його здатність витримувати зовнішні навантаження, не руйнуючись. У конструкціях будівель і споруд бетон випробовує різні деформації: стискування, розтягування, вигин і ін. Краще всього бетон чинить опір стискуванню, тому його міцність при стискуванні є основною характеристикою властивостей бетону.

Міцність бетону залежить залежить від властивостей складових його компонентів, його складу, умов приготування, тверднення, експлуатації.

Марка бетону визначає межа міцності на стискування в кгс/см2. У будівництві застосовуються наступні марки бетону: М50, М75, М100, М150, М200, М250, М350, М400, М450, М550, М600, М700, М800.

Міцність бетону характеризується класом. Клас бетону визначається величиною гарантованої міцності на стискування і забезпеченістю 0,95. Для бетонів встановлені наступні класи: В1; В1,5; В2; В2,5; В3,5; В5; В7,5; В10; В12.5; В15; В20; В22,5 В25; ВЗ0; В40; В45; В50; В55; В60.


Теґи: